EMS – Elektrostymulacja funkcjonalna

Przedstawiamy naszą ofertę – Elektrostymulację Funkcjonalną EMS, rewolucyjną metodę terapii, która otwiera nowe możliwości w procesie rehabilitacji.

Elektrostymulacja Funkcjonalna EMS jest nowatorską metodą terapeutyczną, która otwiera nowe możliwości w procesie rehabilitacji dzieci z różnymi ograniczeniami ruchowymi. Korzystając z kontrolowanych impulsów elektrycznych, metoda ta pozwala na precyzyjne stymulowanie mięśni, które z różnych powodów nie są aktywne lub są osłabione. Efekty treningu EMS pozwalają przechodzić do dalszych etapów rehabilitacji.

Jak działa elektrostymulacja funkcjonalna EMS?

Trening EMS polega na wykorzystywaniu bezpiecznych impulsów elektrycznych do stymulacji konkretnych grup mięśniowych. Te impulsy naśladują sygnały, które zwykle są wysyłane przez mózg do mięśni, powodując ich skurcz. Dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi, takimi jak porażenie mózgowe, urazy mózgowe czy inne schorzenia neurologiczne skutkujące nieprawidłowym rozkładem napięcia mięśniowego, elektrostymulacja może być kluczowym elementem w stymulowaniu nieużywanych mięśni i wspomaganiu rozwoju motorycznego. To również skuteczne przeciwdziałanie zanikom mięśniowym.

Trening EMS – korzyści dla Twojego dziecka

Poprawa funkcji motorycznych – EMS pomaga w odbudowie wzorców ruchowych, co jest niezwykle ważne w prawidłowym rozwoju dzieci.

Redukcja spastyczności – elektrostymulacja mięśni może pomagać w zmniejszaniu napięcia mięśniowego bez angażowania układu nerwowego, co jest częstym problemem u dzieci z niektórymi schorzeniami neurologicznymi.

Wsparcie rozwoju mięśniowego – regularne stosowanie EMS może wpłynąć na wzmocnienie mięśni, które ze względu na ograniczenia ruchowe nie są właściwie angażowane i budowanie masy mięśniowej.

Zwiększona aktywność fizyczna – dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi, EMS może umożliwić większą aktywność fizyczną, co jest kluczowe dla ogólnego rozwoju zdrowia.

Skontakuj się z nami

Indywidualne podejście do każdego dziecka

W Gabiniecie „Leśna Ścieżka” zdajemy sobie sprawę, że każde dziecko jest wyjątkowe, a jego potrzeby terapeutyczne są różnorodne. Dlatego nasze programy terapeutyczne z użyciem Elektrostymulacji Funkcjonalnej EMS są starannie dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Nasz cel to zapewnienie najbardziej efektywnej i komfortowej terapii, która wspiera rozwój i dobrostan naszych małych pacjentów.

Nasz zespół specjalistów, w skład którego wchodzą fizjoterapeuci, lekarze i terapeuci, współpracuje z rodzicami i opiekunami w tworzeniu spersonalizowanego planu terapeutycznego. Plan ten uwzględnia zarówno medyczne diagnozy, jak i indywidualne cele rozwojowe dziecka.

W „Leśnej Ścieżce” kładziemy nacisk na otwartą i regularną komunikację z rodzinami. Dzięki temu rodzice i opiekunowie są na bieżąco z postępami dziecka oraz mają możliwość udziału w procesie terapeutycznym.

Oferujemy rodzicom i opiekunom szkolenia i warsztaty dotyczące Elektrostymulacji Funkcjonalnej EMS oraz ogólnych strategii wspierających rozwój dziecka. Naszym celem jest umocnienie rodziny w procesie terapeutycznym i zapewnienie im narzędzi do aktywnego wspierania dziecka.

Dopasowanie technologii do potrzeb małego pacjenta

Indywidualne ustawienia EMS

Urządzenia EMS, które stosujemy, umożliwiają precyzyjne dostosowanie intensywności i lokalizacji stymulacji, co jest kluczowe dla efektywności terapii i komfortu dziecka.

Monitoring i dostosowywanie terapii

Regularnie monitorujemy postępy dziecka i dostosowujemy terapię w odpowiedzi na jego rozwój i zmieniające się potrzeby. To elastyczne podejście pozwala na maksymalizację korzyści płynących z terapii EMS.

Zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego dzieciom środowiska

Nasze sesje terapeutyczne odbywają się w bezpiecznym, przyjaznym i stymulującym środowisku, które sprzyja uczeniu się i rozwojowi. Dzieci mają możliwość korzystania z terapii w sposób zabawowy i interaktywny, co zwiększa ich motywację i zaangażowanie.

Rozumiemy, że jako rodzic lub opiekun, masz na sercu jedynie dobro swojego dziecka. W gabiniecie „Leśna Ścieżka” podzielamy to samo przekonanie i zawsze dążymy do zapewnienia najwyższej jakości terapii i wsparcia. Elektrostymulacja mięśni EMS może odgrywać kluczową rolę w pomaganiu Twojemu dziecku osiągnąć pełny potencjał ruchowy.

Jak Możemy Pomóc?

  • Zapewniamy indywidualne konsultacje, podczas których omówimy specyficzne potrzeby Twojego dziecka i jak Elektrostymulacja Funkcjonalna EMS może być w nie włączona.
  • Nasi specjaliści przeprowadzą szczegółową ocenę, aby zrozumieć unikalne wyzwania i cele rozwojowe Twojego dziecka.
  • Oferujemy pełne informacje i edukację na temat Elektrostymulacji Funkcjonalnej EMS, włącznie z jej korzyściami, procesem terapii oraz oczekiwanymi rezultatami.
  • Zachęcamy do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym. Twoje zaangażowanie jest cenne i może znacząco przyczynić się do sukcesu terapii.
  • Nasz zespół jest zawsze gotowy do zapewnienia wsparcia i poradnictwa, pomagając Ci zrozumieć, jak możesz wspierać rozwój swojego dziecka w domu.

Aby dowiedzieć się więcej o Elektrostymulacji Funkcjonalnej EMS i jej potencjalnych korzyściach dla Twojego dziecka, zapraszamy do kontaktu z nami.

Umów się na wizytę, aby osobiście poznać nasz zespół, zobaczyć nasze udogodnienia i dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojemu dziecku.

Leśna Ścieżka © 2024. All rights reserved.